İmmüno-Onkoloji’nin immün sistemin farkındalığını artırması

İmmüno-onkoloji’deki «immüno» kelimesi, bağışıklık sistemini ifade eder.1 İmmüno-onkolojik tedaviler, bağışıklık sistemimizdeki T lenfositlerin kanser hücrelerine farkındalığını arttırarak, tanınmasını ve yok edilebilmesini sağlamaktadırlar.2


Vücudunuzun bir bahçe,
Bağışıklık sisteminizin bahçenin toprağı,
Sağlıklı hücrelerinizin bahçedeki bitkiler,
kanser hücrelerinin bahçedeki zararlı otlar olduğunu düşünürsek,
immüno-onkoloji, topraktaki zararlı otları kontrol altına alan GÜBRE gibidir.1

Gübre, toprağın zenginleşmesini sağlayarak,
zararlı otların yok edilmesine yardımcı olabilir.1

İmmüno-onkoloji, vücudunuzun sağlığını devam ettirmesi için bağışıklık sistemimizdeki T hücrelerinin kanser hücrelerine farkındalığı artırarak tanınmasını ve yok edilmesini sağlamaktadır.1

Referanslar:
2.
European Cancer Patient Coalition.
Erişim tarihi: 26.01.2020.