Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 26.04.2013
Gizlilik Politikası’nın Amacı:
Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc İstanbul Şubesi (“Bristol-Myers Squibb”) tarafından yönetilmektedir. Bristol-Myers Squibb işbu Gizlilik Politikası’nı, bu internet sitesini kullanımınız sırasında sunabileceğiniz bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlamış ve Türkiye Cumhuriyeti internet kullanıcıları için tasarlamıştır.

Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinin ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duymakta ve siz, sağlığınız ve sağlık hizmetleriniz hakkındaki bilgilerin hassas olduğunu bilmektedir. Gizlilik Politikası’nın Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Amaçları ve Denetimin Aktarılması başlıklı bölümünde yer alan hususlar dışında, Bristol-Myers Squibb kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.

İnternet sitesini kullanmadan ya da herhangi bir bilgi sunmadan önce bu Gizlilik Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz. Bu internet sitesini kullanarak, Gizlilik Politikası’nı anladığınızı ve kabul ettiğinizi teyit edersiniz.

Kullanıcılar Tarafından Gönüllü Olarak Sunulan Bilgiler:
Bu internet sitesinin büyük bir bölümü kim olduğunuzu bildirmeden ya da kişisel bilgilerinizi vermeden ziyaret edilebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu internet sitesinin bazı bölümleri soru sormak ya da görüşlerinizi bildirmek amacıyla bizimle iletişime geçmenize olanak sağlamaktadır. Bizimle iletişime geçerken ve bir cevap beklerken, isminizi ve iletişim bilgilerinizi talep etmemiz gerekmektedir. Bu tür bilgileri sizden toplamadan önce ne şekilde kullanacağımıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmeye gayret gösteririz. Söz konusu bilgilerinizin sizinle iletişime geçilmesi amacıyla daha fazla kullanılmasını istemediğinizi bildirmeniz halinde, bu istekleriniz derhal yerine getirilecektir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Bristol-Myers Squibb’e başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmiş ise bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e) eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haiz bulunmaktasınız.

Özel bir içeriğe, özelliğe, interaktif araçlara, hizmetlere ve belli bir aktiviteye katılmanız için bu internet sitesinin bazı bölümleri bilgi sunmanızı gerektirebilmektedir. Örneğin, çevrimiçi hesap oluşturabilmeniz ya da bültene üye olabilmeniz için isminiz, iletişim bilgileriniz ve isteğinize uygun cevap verebilmemiz için bazı ek bilgileriniz istenebilmektedir.

Bunun yanı sıra, interaktif araçlar ve hizmetlere ulaştığınız takdirde, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz sorulabilir. Bu durumda istenen bilgiyi vermeyebilirsiniz. Ancak, bu tür bir bilgiyi sunmamanız halinde ek bilgi gerektiren aktiviteye katılımınız söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplaması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Bristol-Myers Squibb’in ortakları, grup şirketleri, çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, iş birliği yaptığı ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Bristol-Myers Squibb tarafından Bristol-Myers Squibb’in beşeri tıbbi ürünlerin imalat, satış ve dağıtım faaliyetleri başta olmak üzere gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler dolayısıyla; gerek ilaç ve tıbbi cihaz mevzuatı gibi tabi olduğu mevzuat; başta Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olmak üzere kamu kurumları ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri; gerekse akdettiği sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Bristol-Myers Squibb’in faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Bristol-Myers Squibb’in imalat, satış ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenmektedir.

Gönüllü olarak Sunmuş Olduğunuz Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin Kullanımı ve İfşası:
Bu internet sitesi yoluyla toplanan bilgileri, kurumsal pazarlama ve araştırma amaçlarımız doğrultusunda, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, bilgi sunmak amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili mevzuat kapsamında kullanabiliriz.

İşbu internet sitesini bazı ziyaretçiler için kişiselleştirebilir ya da bazı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uyarlayabiliriz. İletişim formu yoluyla kendinize ilişkin bilgileri sunmanız halinde, internet sitesi bize daha önce sunmuş olduğunuz etkileşim ve bilgilere dayalı olarak ürünler ve/veya hizmetlere referanslar içeren şekilde uyarlanabilir.

İsminizi, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ya da eğitim düzeyinizi, kişisel sağlık bilgilerinizi veya başka kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi sunmanız halinde, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz konular hakkında posta, telefon ya da e-posta yolu ile iletişime geçebiliriz. Herhangi bir Bristol-Myers Squibb programına dahil olmak istemeniz halinde, kişisel bilgilerinizi programına katılabileceğiniz diğer Bristol-Myers Squibb’in grup şirketleri ile paylaşabiliriz. Bu hizmetin kapsamı dışında kalmayı açıkça tercih ettiğiniz sürece, bu bilgiler Bristol-Myers Squibb’in programlarının oluşturulması sırasında destek ya da hizmet aldığı diğer kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; Bristol-Myers Squibb ve grup şirketlerimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata ve global politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilmesi için Bristol-Myers Squibb içerisinde yer alan birimler tarafından ilgili çalışmaların yapılması, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, Bristol-Myers Squibb’in iş ortağı olan kurum ve kuruluşların ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması ve Bristol-Myers Squibb’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla Bristol-Myers Squibb’in ortaklarına ve grup şirketlerine dahil, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerine ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimize ve ortak girişimlerimize veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlara, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, ilgili kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Bristol-Myers Squibb’in ticari faaliyetlerine konu olan beşeri tıbbi ürünler ile ilgili herhangi bir advers olayın gerçekleşmesi durumunda, bu durumu doğrudan doktorunuza ve/veya sağlık meslek mensuplarına iletmenizi öneririz. İlgili advers olayın Bristol-Myers Squibb’e iletilmesi halinde, Bristol-Myers Squibb olarak bu durumu ilgili mevzuat kapsamında ilgili mercilere aktaracağımızı belirtmek isteriz.

Kişisel Olmayan Tanımlayıcı Bilgilerin Kullanımı ve İfşası:
Bristol-Myers Squibb kişisel tanımlayıcı bilgi niteliğinde olmayan sorular, yorumlar, fikirler ve öneriler gibi bilgilere gizli bilgi olarak muamelede bulunmayacaktır. Bristol-Myers Squibb bu bilgiyi ilgili mevzuat kapsamında ifşa edebileceğini kabul etmektesiniz.

Bu tür bilgileri Bristol-Myers Squibb’e sağlamakla, Bristol-Myers Squibb ile aranızda bir ilişki kurulmadığını ve Bristol-Myers Squibb’in bu bilgilere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bilir ve kabul edersiniz.

Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi:
İdari Yükümlülükler bölümünde tanımlanan kısıtlı bilgiler ya da iptale veya katılmamaya ilişkin postalar ve yararlanmak için üye olmuş olduğunuz diğer hizmetler dışında bu internet sitesi yoluyla sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizin güncellenmesi veya düzeltilmesi için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri vasıtasıyla bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra Bristol-Myers Squibb kişisel verilerinizi ilgili mevzuat uyarınca silebilir, yok edebilir ve anonim hale getirebilir.

Gizlilik:
Kişisel verilerin korunması hususu Bristol-Myers Squibb için azami önem teşkil etmektedir. Bristol-Myers Squibb, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu verilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli tüm koruma önlemlerini almaktadır. Bristol-Myers Squibb, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

Bu internet sitesi yoluyla toplanmış ya da işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılmakta olan kişisel tanımlayıcı bilgilerin korunması için tüm gerekli tedbirlerin devamlılığı tarafımızca sağlanmaktadır. Teknik korumaların yanı sıra, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizin koruması için fiziksel kontroller ve prosedüler de Bristol-Myers Squibb tarafından kullanılmaktadır. Buna karşılık, kişisel bilgilerinizin koruma yollarımızı aşmaya teşebbüs eden ve internet yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesini garanti edilememektedir. Şunu bilmelisiniz ki, hiçbir internet erişimi tamamen güvenli veya hatasız değildir. Özellikle, bu siteye gönderilen veya bu siteden gönderilen elektronik postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle siteye elektronik posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özellikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, bu site üzerinde şifre, kimlik numaraları veya diğer özel erişim özellikleri kullandığınız yerlerde, bunları muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Çerezlerin (Cookielerin) Kullanımı:
Tarayıcınızın desteklemekte olduğu çerezleri kullanarak bilgisayarınızdaki bazı bilgiler tarafımızca depolanabilmektedir. Çerezler, oturum açmanızın sağlanması, uyarlanmış kullanıcı tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizi kullanan kişilerin anlaşılabilmesi ve isimsiz verilerin toplanması ve internet sitemizin geliştirilmesi sırasında bize yardımcı olma amacını taşıyan ama bunlarla sınırlı olmayan çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bazı hallerde ise, bu bilgi içeriği internet sitemizi sizin ilgilerinize uyarlamamıza ve siz internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde aynı bilgileri tekrar sormaktan kaçınmamıza yardımcı olmaktadır. İnternet sitemiz tarafından hazırlanan çerezler, sadece bizim internet sitelerimiz tarafından kullanılmaktadır. Trafik verileri toplama yetkisi esas alınarak, bu tür verilerin toplanmasında bizim adımıza üçüncü kişileri kullanabiliriz. Çerezlerin kullanımının engellenmesi ya da sınırlanması için, lütfen internet tarayıcımız tarafından kullanılan seçeneklere başvurunuz. Bu halde internet sitemizin bazı sayfaları düzgün çalışmayabilmektedir.

Web İşaretçisi:
Web İşaretçisi, şirketlerin internet sitelerinde yer alan ve reklam kampanyalarını ve kullanıcıların genel kullanım yapısının analiz edilmesinde internet reklam şirketlerinin ya da kitle ölçüm şirketlerine izin veren açık bir GİF (Grafik Değiştirme Biçimi) imajı ya da web işaretçisidir. Bristol-Myers Squibb web işaretçisini kendi bazı internet sitelerinde kullanmaktadır. Aşağıda tanımlanan denetimin aktarılması haline tabi olarak, Bristol-Myers Squibb kişisel tanımlayıcı bilgileri üçüncü kişilere vermeyecek ya da kullandırmayacaktır.

Web Sunucusu Günlüğü Tutma ve IP Adresleri:
Internet sitemiz sayfa talebinin geldiği kaynak adresleri (IP adresi, domain adı gibi), sayfa talep tarihi ve saati, (eğer varsa) başvurulan internet site ve URL’deki diğer parametreler gibi kullanılan veri izlerini saklamaktadır. Bir bütün olarak internet sitesinin kullanımını ve internet sitesi kullanıcılarının tercih etmekte olduğu alanların belirlenmesi için söz konusu bilgileri kullanmaktayız. Bu bilgiler günlük dosyasında depolanmakta ve Bristol-Myers Squibb tarafından istatistiksel raporlamada kullanılmaktadır. 

Denetimin Aktarılması:
Satış yoluyla, elden çıkarma, birleşme, devralma ya da başka bir devir yoluyla veri tabanlarımız ve internet sitelerimiz de dahil olmak üzere faaliyetlerimizin bir kısmını ya da tamamını devretmemize ya da yeniden düzenlememize neden olan bazı haller ortaya çıkabilir. Bu tür bir halde, kişisel tanımlayıcı bilgiler ilgili mevzuata uygun olarak satılan, devredilen, kiralanan, lisans verilen ya da başka bir şekilde tasarlanan muameleyle ilişkisi olan başka kişilerle paylaşılabilir. Bu tür hallerde, ilgili kişilerden bu internet sitesi yoluyla sunulan kişisel tanımlanabilir bilgilerin düzgün bir şekilde korunmasına ilişkin yazılı teminatlar almaya çaba gösterilecektir. 

İdari Gereklilikler:
Ürünlerimizi kullanımınıza ilişkin bir deneyiminiz hakkında bizimle irtibata geçmeniz halinde, sunmuş olduğunuz bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı’na veya geçerli mevzuatın gerektirmesi halinde diğer ilgili kamu kurumlarına sunulabilecektir. Mevzuatla uyum sağlanabilmesi açısından, Bristol-Myers Squibb’e sağlık mesleği ya da hastalar tarafından bildirilen advers olaylarda kişisel tanımlayıcı bilgilerin değiştirilmesi veya bertaraf edilmesine ilişkin talepleriniz göz önüne alınmayacaktır. 

Hukuki Yaptırım:
Mahkeme hükmü ya da diğer kanuni ya da idari süreçlerin gerektirmesi hallerinde ya da mevzuat tarafından kişisel tanımlayıcı bilgilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da diğer yetkili otoritelere sunulmasının öngörülmesi halinde, kişisel tanımlayıcı bilgilerin yetkili makamlara sunulması gerekebilir. Bristol-Myers Squibb bu taleplerin yerine getirilmesinde idari ve kanuni süreçlere uygun olarak yetkili makamlarla işbirliği yapacak ve talep edenin sağlıkla ilgili kişisel tanımlanabilir bilgilerinin hassas doğasının korunmasını sağlayan uygun tedbirleri alacaktır. 

Bağlantı Verilen Web Sitelerinin Gizlilik Politikaları:
Ziyaretçilerimizin rahat kullanımı açısından internet sitemiz yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içermektedir. Burada belirtilen İnternet Gizlilik Politikası’nın diğer internet sitelerine uygulanmayacak olduğunu ve diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını kontrol etmediğimizi hatırlatırız. Bu nedenle, bağlantı verilen internet sitelerinin kullanılmasından önce kişisel tanımlanabilir bilgilerinizin ne şekilde korunacağına ilişkin internet gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler:
Bristol-Myers Squibb herhangi bir zamanda işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirip, düzeltebilir. Eğer işbu Gizlilik Politikası değişirse, düzenlenmiş politika, bu siteye yüklenecektir. Yapılacak değişikliklerle bağlı olacağından, periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve kişisel herhangi bir bilgiyi vermeden önce bu hususu yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

Çocuklar İçin Çevrimiçi Gizlilik:
Çocukların özel korumayı hak etmesi nedeniyle, çocukların gizliliğinin özel olarak korunmasını taahhüt ediyoruz. 18 yaşın altındaki çocukların kişisel tanımlanabilir bilgilerinin toplanmasını amaçlamamaktayız. Bu sebeple, çocukların kanuni temsilcisinin iznini almadan kişisel tanımlanabilir bilgilerini almamaktayız. Bir çocuğun kanuni temsilcisinin izni olmaksızın kişisel tanımlanabilir bilgilerinin tarafımıza sağlanması halinde, kanuni temsilcilerin aşağıda yer alan iletişim bilgileri yoluyla bizimle irtibata geçmesi ile çocukların kişisel bilgilerinin silinmesini veya daha fazla bilgilerinin toplanmasını amaçlamamaktayız; böyle bir durumda bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Sorular:
İnternet Gizlilik Politikası’na ya da internet sitemizdeki diğer gizlilik konularına ilişkin bir sorunuz, yorumunuz olduğu ya da iletişim ağından çıkmak istediğiniz takdirde, bizimle aşağıdaki irtibat bilgileri yoluyla temasa geçebilirsiniz.

Diğer Koşullar:
Bu siteyi kullanmanız, Yasal Uyarı’ya tabi olup Yasal Uyarı’yı okuduğunuzdan emin olunuz.

İLGİLİ KİŞİLERİN İRTİBAT BİLGİLERİ:
Veri Güvenliği Sorumlusu:
Telefon: + 90 (212) 335 89 00
Kurumsal Veri Koruma Sorumlusu:
Telefon: + 90 (212) 335 89 00
Posta: Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat 17 34398 Sarıyer, Istanbul, Türkiye