İmmüno-Onkoloji’nin etkili olduğu ve çalışmaları devam eden kanser türleri

Her kanser tipinin kendine has özellikleri vardır.1 İmmüno-onkoloji’nin; melanom, akciğer kanseri, böbrek kanseri, lenf kanseri, baş ve boyun kanseri, multipl miyelom, prostat kanseri, kan kanseri (lösemi), triple negatif meme kanseri, bağırsak kanserini içeren çok sayıda kanser tipinde çalışmaları bulunmaktadır.2, 5