İmmünoterapi ve çeşitleri

İmmünoterapi

Aşılar

Kişiyi kendi tümör hücreleri ya da antijenleriyle aşılamak kanser immünoterapisindeki yeni gelişmelerdendir. 1 Kanser aşıları iki tiptir; Önleyici aşılar ve tedavi aşıları. 2

Allerji Tedavileri

İmmünoterapi, tıbbi tedaviler içinde allerjileri tedavi edebilen tek formdur. 3 Deri altına enjeksiyon immünoterapi veya dil altına ağızdan immünoterapi olarak iki şekilde uygulanmaktadır. 3

İmmüno-Onkoloji

İmmüno-Onkoloji; immünoterapi çeşitlerinden biridir, spesifik olarak kanserle mücadeleyi amaçlar. 4
Referanslar :
1.
Barbaros B, Dikmen M. Kanser immünoterapisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015; 31(4):177-181.
2.
Understanding immunotherapy.
https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/immunotherapy-and-vaccines/understanding-immunotherapy
Erişim tarihi:14.10.2018.
3.
American College of Allergy, Asthma and Immunology.
https://acaai.org/allergies/allergy-treatment/allergy-immunotherapy/sublingual-immunotherapy-slit
Erişim tarihi: 05.07.2020.