İmmünoterapi ve çeşitleri

İmmünoterapi

Aşılar

Kişiyi kendi tümör hücreleri ya da antijenleriyle aşılamak kanser immünoterapisindeki yeni gelişmelerdendir. 1 Kanser aşıları iki tiptir; Önleyici aşılar ve tedavi aşıları. 2

Allerji Tedavileri

İmmünoterapi, tıbbi tedaviler içinde allerjileri tedavi edebilen tek formdur. 3 Deri altına enjeksiyon immünoterapi veya dil altına ağızdan immünoterapi olarak iki şekilde uygulanmaktadır. 3

İmmüno-Onkoloji

İmmüno-Onkoloji; immünoterapi çeşitlerinden biridir, spesifik olarak kanserle mücadeleyi amaçlar. 4
Referanslar :
1.
Barbaros B, Dikmen M. Kanser immünoterapisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015; 31(4):177-181.
2.
Understanding immunotherapy.
https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/immunotherapy-and-vaccines/understanding-immunotherapy
Erişim tarihi:14.10.2018.
3.
Allergy Society South Africa (ALLSA). Patient Information Brochure Immunotherapy.
http://lunginstitute.co.za/siteroot/wp-content/uploads/2017/10/Immunotherapy-Brochure.pdf
Erişim tarihi: 14.10.2018.
4.
https://www.immunooncology.bmsinformation.com/how-io-is-different Erişim tarihi: 24.10.2018.