Yasal Uyarı

Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi (“Bristol-Myers Squibb”) tarafından yönetilmekte olup site içeriği global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hükümlerle korunmaktadır.

Yasal Uyarı’nın Kabulü:
Bu internet sitesine erişiminiz ve bu siteyi kullanımınız yürürlükteki mevzuata ve aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Bu siteye erişerek ve içeriğini gözden geçirerek hiç bir kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan hüküm ve şartların bağlayıcı olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak Bristol-Myers Squibb ile aranızda olan diğer sözleşmelerin yerini aldığını beyan ve kabul edersiniz.

Kullanımın Kapsamı:
Bristol-Myers Squibb sizin kişisel bilgilenmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için bu internet sitesinin devamlılığını sağlamaktadır. Buna karşılık bu internet sitesindeki metin ve resim ve imajlar da dahil olmak üzere bu internet sitesinin içeriği Bristol-Myers Squibb’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve kullanılamaz.

Bu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Bristol-Myers Squibb’in, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta olduğunu ve bu internet sitesinin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu internet sitesine erişmeye çalışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

Tıbbi Tavsiye İçermemesi:
Bu internet sitesi tıbbi bir tavsiye içermemektedir. Bristol-Myers Squibb tıbbi tavsiyeler verilmesi ya da benzer hizmetlerle iştigal etmemektedir. Bunun yanı sıra, bu internet sitesinden verilen bilgiler kesinlikle sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet veya önerilerin yerine geçmeyi amaçlamamaktadır. Bu tür bir hizmete ya da öneriye ihtiyaç duymanız halinde derhal sağlık mesleği mensuplarına başvurmanız gerekmektedir.

Telif Hakkı Koruması:
Bu sitede görmekte ya da okumakta olduğunuz her şeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı koruması kapsamında olduğunu ve Bristol-Myers Squibb’in yazılı izni olmaksızın burada belirtilen hüküm ve şartlara aykırı olarak kullanılamayacağını beyan ve kabul edersiniz. Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde görüntülenen materyallerin Bristol-Myers Squibb’in bağlı işletmeleri dışındaki üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir.

Markalar:
Bu internet sitesinde görüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları (topluca “Markalar” olarak anılacaktır) tescilli ya da tescilsiz olarak Bristol-Myers Squibb’e ait olabileceği gibi internet sitesi üzerinden link aracılığıyla bağlantı sağlanan sitelerin sahiplerine de ait olabilir. Bu internet sitesinde bulunan hiçbir şey herhangi bir marka lisans veya kullanım hakkı verildiğine ilişkin örtülü kabul anlamına gelmemektedir. Bu internet sitesinde görüntülenen Markalar’ın ya da diğer içeriğin kullanımı burada belirtilen istisnalar dışında tamamıyla yasaklanmıştır. Bristol-Myers Squibb’in fikri mülkiyet haklarını cezai takibat da dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geniş kapsam dahilinde kullandığını bilmeniz gerekmektedir.

Teminat Dışı Haller:
Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde, güncel ve doğru bilgilere yer vermek için makul çabalar göstermekle birlikte, sağlanan bilgilerin doğruluğuyla, güncelliğiyle veya eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu internet sitesine erişiminizden veya erişememenizden ya da bu internet sitesinde verilen herhangi bir bilgiye duyduğunuz güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan bu sitenin sahibi sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğun Kısıtlanması:
Bu internet sitesinin kullanımı ve bu sitede gezinme nedeniyle ortaya çıkan zararlar sizin sorumluluğunuz altında bulunmaktadır. Ne Bristol-Myers Squibb ne de bu sitenin oluşturulmasını veya sunulmasını sağlayan diğer kişiler siteye erişiminiz ya da siteyi kullanmanız nedeniyle ortaya çıkan hiç bir zarardan dolayı sorumlu bulunmamaktadır. Siteye erişiminiz, siteyi kullanımınız ya da sitede gezinmeniz ya da sitede yer alan materyallerin, metinlerin ya da imajların indirilmesi sırasında bilgisayarınıza ya da diğer mülkiyetinize bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan sorumlu bulunmamaktadır.

Yasaklanmış İletim:
İnternet sitesinin bazı bölümleri çevrimiçi forumlara erişmenize, başka internet sitelerine erişmenize, e-posta göndermenize veya başka bir şekilde Bristol-Myers Squibb’e geri bildirimde bulunmanıza imkan sağlamaktadır. Bristol-Myers Squibb bu bölümlerde yer alan içeriklere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesi vasıtasıyla Bristol-Myers Squibb’e, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden mevzuata aykırı, tehditkâr, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderemez ya da iletemezsiniz. Bununla birlikte; (a) diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden (b) ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan (c) virüs, bu ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da (d) hukuka aykırı bir şekilde kartel oluşturan bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır. Telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir diğer hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan ya da internet sitesini kullanmanız dolayısıyla ortaya çıkan ziyanlardan tek başınıza sorumlu bulunmaktasınız.

Kullanıcı Bildirimleri:
Elektronik iletişimdeki tüm kişisel tanımlayıcı bilgiler bu internet sitesinin Gizlilik Politikası’na tabidir. E-posta ya da başka bir yolla bu internet sitesine göndermiş, iletmiş olduğunuz veriler, sorular, görüşler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir iletişim ya da materyale gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesine veya işbu sitenin sahiplerine gönderilen herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği de dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır.

Bu siteye iletmiş ya da göndermiş olduğunuz herhangi bir şeyin sadece Bristol-Myers Squibb ya da bağlı ortaklıkları tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yayımlama, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, Bristol-Myers Squibb, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür amaçlar, üçüncü taraflara ifşayı ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmasını içerebilir.

Diğer Sitelere Bağlantılar (Linkler):
Ziyaretçilerimizin rahat kullanımı açısından internet sitemiz yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içermektedir. Bu internet sitesinde, başka sitelere link verilmesi veya başka sitelere referans verilmiş olması Bristol-Myers Squibb’in, bağlantı verilen veya referans verilen diğer sitelerin içeriğinden sorumluluğunu doğurmayacağı gibi Bristol-Myers Squibb diğer sitelerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu tutulamayacaktır. Başka bir siteye bağlandığınızda, lütfen o siteye ait yasal uyarı ve gizlilik politikasını incelediğinizden emin olunuz.
Bu Yasal Uyarı ve uygulanması, kanunlar ihtilafı hükümleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

Yasal Uyarı’nın Değiştirilmesi:
Bristol-Myers Squibb herhangi bir zamanda internet sitesine ilişkin bu hüküm ve şartları gözden geçirip değiştirebilir. İşbu Yasal Uyarı’da yer alan herhangi bir hüküm veya şart değiştirildiğinde düzeltmeye ilişkin bildirim internet sitesine yüklenecektir. Yapılacak değişiklikler sizinle ilgili olacağından, periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.